אחריות חברתית

קידום ערכים חברתיים ותרומה לקהילה בה אנו חיים ופועלים

קבוצת דרייב מנהלת עסקיה מתוך תפיסת אחריות חברתית, הרואה את הבסיס הערכי לקיומה ולהצלחתה לצד ניהול עסקי, אחראי ואתי גם שילוב של שיקולים נוספים הלוקחים בחשבון את השפעותיה הסביבתיות, הקשר האיכותי עם עובדיה, הלקוחות והקהילה.

כקבוצה, אנו נוקטים במדיניות גיוון בתעסוקה ובתמהיל כוח אדם, גיוון המתקיים הודות לגיוס עובדים מהקהילות השוכנות בסמוך לפרויקטים השונים אותם אנו מתפעלים. קהילות אלו מהוות מעין מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. כל אלו יחדיו יוצרים תמהיל אנושי פורה ומפרה לעבודה משותפת.

קבוצת דרייב בחרה לנצל את יתרונה היחסי כמפעילת פרויקטים לבניית תשתיות ופועלת בקהילה על בסיס המודל הסביבתי חברתי של הדרכים אותן היא מתפעלת. 

הפעילות החברתית של הקבוצה, נתמכת על ידי שלושה משאבים מרכזיים:

הכבישים והקהילות הסמוכות למוקד הפרויקט
האופי היזמי של העובדים
הידע הייחודי בתחום התשתיות

הידע אשר נצבר בהקמה והפעלת הכבישים, מועבר לקהילה על ידי עובדי החברה, כאשר המטרה היא להביא את הקהילה לקיום התנהגות מקיימת ולקיחת אחריות כלפי הסביבה. 
הפעילויות השונות מבוססות על עקרונות חיבור למוקדי העשייה ולעולם התוכן הייחודי של החברה, סמיכות לתוואי הדרך, פעילות מתמשכת וארוכת טווח היוצרת חיבור רגשי ובעלת תוצאות הנראות לעין ומדידות, על מנת שניתן יהיה לחוות משוב חיובי.

מגוון פעילויות החברה ומעורבותה בקהילה:

  • הקמת גינות קהילתיות
  • סיורים מודרכים בשבילי הארץ
  • סדנאות צילום סביבתי
  • הרצאות עובדים בנושאי עולם התוכן של החברה
  • נטיעות ט"ו בשבט
  • פרויקט "אמץ לוחם" של האגודה למען החיל ואימוץ בסיס הטירונים של חטיבת כפיר
  • ביצוע פרויקטים סביבתיים בשיתוף פעולה עם עמותות שונות הפונות למבוגרים וילדים בעלי צרכים מיוחדים

קבוצת דרייב פועלת רבות במסגרות חינוכיות ורואה כזכות את האפשרות לקחת חלק בעיצוב פני דור העתיד של החברה בה אנו חיים. מגוון חברות הקבוצה מעורבות בפרויקטים שונים במסגרות החינוכיות המתנהלות בסביבת תוואי הדרך.

Scroll to Top