מדיניות משולבת קבוצת דרייב

מדיניות משולבת קבוצת דרייב

קבוצת דרייב מתמחה בניהול פרוייקטי תחבורה, פרוייקטים להכנת תשתיות תחבורה, פרוייקטי חשמל, תקשורת והתייעלות אנרגטית. לקבוצה שתי זרועות עסקיות:

 1.    זרוע הזכיינות, הכוללת את חברת דרך ארץ –  מפעילת כביש 6, חברת נתיבי הכרמל  מפעילת מנהרות הכרמל וחברת דרך                הצפון – האמונה על רשת כבישים מרכזית צפונית לחדרה.

2.    זרוע השירותים, הכוללת חברות המעניקות שירותים לקבוצה וללקוחות חיצוניים, עוסקות בתחזוקה וניהול שוטף של פרויקטים ומתן
     פתרונות תחבורה חכמים – חברת דרך בטוחה
–  קבלן תשתיות וניהול פרוייקטים וחברת א.א.כ.י המתמחה בתחום החשמל
     בתחבורה, בדגש על פריסת תשתיות, שדרוג תאורה והקמת עמדות הטענה
.

הנהלת הקבוצה מכירה שאיכות שירותיה בתחומי התחבורה והתשתיות מהווה תנאי להצלחתה וליכולת התחרות שלה.
הקבוצה וחברות הבת ישימו דגש על הבנת צרכי בעלי עניין ולקוחותיה לרבות חתירה לשיפור מתמיד בכבישים, בטכנולוגיות, בתהליכים, במערכות ובשירות.

בהתאם לכך, הקבוצה וחברות הבת בה יפעלו במסגרת מבוקרת של מערכת ניהול משולבת המבוססת על תקן ניהול האיכות – 
ISO 9001, תקן ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – ISO 45001 ותקן ניהול סביבה ISO 14001. הקבוצה תגדיר יעדי איכות, בטיחות וסביבה ותחתור להשגתם.

בנוסף תפעל הקבוצה בהתאם לחוקים, תקנים, תקנות, מפרטים והסכמים מחייבים כלפי המדינה והזכיינים.

הנהלת הקבוצה מקצה משאבים לזיהוי סיכונים והזדמנויות, לשמירה ושיפור הבטיחות של לקוחות הקבוצה ומשתמשי הכביש, שמירה על משאבי טבע, הפחתת מפגעים סביבתיים וכן הגברת הבטיחות והבריאות בתעסוקה ובתעבורה.

בנוסף שמה החברה דגש על אספקת תנאי עבודה בריאים ובטוחים למניעת פציעות ופגיעות בעובדיה, לתרום לקהילה ולקידום המשאב האנושי והכשרתו.

מדיניות הקבוצה וחברות הבת היא לצמצם ולמזער סיכונים בטיחותיים בתחומי הכביש ובחצרות חברות הבת העלולים לפגוע במשתמשי הכביש, קבלנים ועובדי החברה. בהתאם לכך הנהלת הקבוצה מקצה משאבים כספיים, זמן עבודה לטובת בטיחות הלקוחות והעובדים, ומצהירה שכל עובד זכאי לעבוד בסביבת עבודה בטוחה, ללא סיכון מיותר לתאונה או נזק לבריאותו.

באחריות כל מנהל/ת בקבוצה ובחברות הבת –  

·       ליישם את המדיניות המשולבת.

·       להבהיר, לשתף את העובד בדרישות האיכות, הבטיחות והסביבה.

·       לשתף ולהתייעץ עם העובדים ונציגיהם בתחומי הבטיחות והבריאות בעבודה.

·       להיסקר תקופתית על מנת לוודא עמידה בדרישות התקנים.

 

באחריות כל עובד/ת בקבוצה ובחברות הבת –

·       להבין את ציפיות ההנהלה והלקוחות ולפעול להגשמתן.

·       לבצע עבודה איכותית ובטיחותית, לעמוד בתוכניות העבודה ובלוחות זמני הביצוע.

·       ליזום שיפורים מתמידים בתהליכי העבודה בחברה. 


לקבוצת דרייב (כולל כל החברות הרשומות מטה) קיים תקן 9001:2015 ISO בתחום הבטחת האיכות, תקן ISO 45001
לניהול בטיחות וכן תקן ISO 14001 ניהול סביבתי אשר מבטאים את הרגישות הרבה של הקבוצה לנושאים אלה.

החברות בקבוצה שהוסמכו לתקנים האמורים: 

·       דרך ארץ מנג'מנט קורפוריישן בע"מ.
·       נתיבי הכרמל מערכות ותפעול בע"מ.
·       דרך הצפון תפעול ותחזוקה בע"מ.
·       דרך בטוחה בכבישים בע"מ.
·       א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"מ.


                                                                                                                         


Scroll to Top