ניהול ובקרת מנהרות

אירועי תנועה במנהרות

ניהול אירועי תנועה במנהרות תחבורה הינה משימה חשובה במיוחד ומורכבת אשר נועדה להבטיח את זרם התנועה במנהרות בזמן שיגרה ובאירועי חירום. פתרונות מתקדמים בעלת ידע, ניסיון בניהול, ניתוח, אפיון ויישום מודלים של ניהול תנועה במנהרות תחבורתיות מורכבות, זאת, ע"י אינטגרציה בין הפעלת מערכות בקרת תנועה ומערכות בקרת מבנה

מורכבות אירועי התנועה במנהרות:

המנהרות וחדר הבקרה מצוידים במערכות טכנולוגיות המנהלות  אירועי תנועה שונים באופן אינטגרטיבי:

 • מפרצי חירום – מאובזרים בטלפון חירום ליצירת קשר מיידי עם חדר הבקרה

 • מערכת זיהוי אירועים – כיסוי וידאו מלא המחובר  לחדר הבקרה אשר מזהה אוטומטית מצבי תנועה אשר הוגדרו כחריגים. המערכת מאפשרת לחדר הבקרה לבצע התרעה קולית וכך להגיב ולצמצם את השפעת האירוע

 • מערכת כריזה – מאפשרת תקשורת עם לקוחות. במקרה של תרחיש אש, המערכת פועלת  באופן אוטומטי ומנחה את הלקוחות אל דרך מילוט בטוחה

 • מערכת תקשורת – במנהרות קיים כיסוי סלולר מלא וניתן לקלוט תדרי רדיו מקומיים אשר בשעת חירום מושמעת בהם הודעה לנוסעי המנהרות

 • מחסומי כניסה למנהרה – פועלים באופן אוטומטי ומונעים כניסה למנהרה בזמן אירוע חירום

 • מערכת קשר גורמי חירום – מאפשרת האזנה לתדרי חירום ותקשורת ישירה בין חדר הבקרה לגורמי חירום בעת אירוע

 • מערכת אוורור – לצורך נידוף עשן במקרה של שריפה. בהתרחש אירוע אש באחת המנהרות, המאווררים במנהרה המקבילה עובדים בפעולה מנוגדת בכדי למנוע זליגת עשן אליה

 • מערכת גילוי אש – מורכבת מחיישני עשן וסיב אופטי לגילוי חום. הסיב מותקן לאורך המנהרות ומתריע לחדר הבקרה מעל רמת חום מסוימת

 • מערכת כיבוי אש – מותקנות בטכנולוגיה מתקדמת המזינה את המערכת מבריכת מים עצמאית ובאמצעות הידרנטים המותקנים כל 80 מטרים. ע"י כך, ישנו כיסוי מלא של אזור השריפה. כמו כן, ישנה מערכת הסנקה המאפשרת הכנסת מים אל מערכת הכיבוי מגורם חיצוני

 

 

בקרת תנועה במנהרות

ניהול בקרת תנועה במנהרות הינו אמצעי להשגת זרימת תנועה רציפה בשגרה וניהול אירועי תנועה בחירום. בקרת התנועה במנהרות מבוססת על כמה שכבות ומערכות כאשר שילוב נכון ביניהן, מבטיח זרימת תנועה בטוחה לכלל הלקוחות. 

 • רכיבי הקצה: מורכבים מאוסף רכיבים המכוונים את זרימת התנועה על ידי מתן הוראות תנועה ומידע לנהג בזמן אמת ואשר כוללים רמזורים, מחסומים, גלאים לספירת תנועה ומצלמות ושילוט אלקטרוני לאורך הדרך

 • מערכת בקרת תנועה: בבסיס המערכת ישנה תוכנה אשר מציינת בכל רגע נתון את מצבו של כל רכיב קצה ומאפשרת לשלוח לרכיב בודד או לקבוצת רכיבים פקודה לשינוי מצב בהתאם לצורך

 • תוכניות תנועה: תוכניות מובנות המגדירות צורת הפעולה של רכיב בודד או רצף רכיבים בהתאם למצב התנועה הנדרש

 • תפיסת הפעלה: מבוססת על תפיסות ניהול תנועה בכבישים שונים בארץ ובחו"ל וכוללת שלבי ניטור תנועה, זיהוי מצבים אשר עלולים להשפיע על התנועה, סיווג רמת ההשפעה וטיפול על פי רמת דחיפות

 • ממשקי עבודה ונהלים: נהלים אלו פותחו לצורך שילוב אופטימאלי של המנהרות במערך התחבורה הנרחב וכוללים ממשק עבודה עם גורמים רלוונטיים המאפשר לאותם הגורמים לצפות במערכת בקרת התנועה של המנהרות

השילוב בין כל השכבות מתבצע מחדר הבקרה המאויש 24/7 על ידי מנהל ובקר

Scroll to Top