ניהול כבישים ומבני דרך

בקרת איכות בפרויקטיי הנדסה אזרחית

כחלק מפעילות ההפעלה והאחזקה של פרויקטיי תשתיות, נדרשת גם פעילות בקרת איכות הכוללת מספר תחומים:

  • בקרת איכות לגשרים ומבני דרך
  • בקרת איכות לאחזקה שוטפת של מעקות בטיחות, שילוט, תמרור וסימוני אורך ורוחב בכבישים

פעילות מערך אבטחת האיכות השוטפת כוללת:

  • הכנת תכנית אבטחת איכות שלדית – ניתוח פרטי הפרויקט על ידי מנהל אבטחת איכות לאחר אישור התכנון המפורט ובניית תכנית מתאימה
  • אישור מעבדות בקרת איכות – בדיקת כל המעבדות העובדות בשירות מערך בקרת האיכות של הקבלן, אישור/פסילה של עובדי מעבדות באתר, בדיקה ואישור של המתקנים והציוד המשמשים את המעבדות
  • מדידות – הפעלת מודדים מוסמכים העובדים בשירות נתיבי ישראל לאבטחת איכות, בתדירות ובנקודות בדיקה אשר הוגדרו בתכנית בקרת האיכות המפורטת, לצרכי השוואה ואימות המדידות המבוצעות על ידי עובדי הקבלן
  • מעקב ובקרה אחר מערך אבטחת האיכות של הקבלן – אימות ואישור מקורות האספקה, ספקי השירותים והחומרים הניתנים על ידי קבלני משנה, השתתפות בביצוע קטעי מבחן במסגרת בקרה מוקדמת, בחינת תהליך הבקרה מחוץ לאתר העבודה ומעקב אחר יומני בקרה וטפסי בדיקות
  • אי התאמות – ניהול מערך דיווח וטיפול באי התאמות בפרויקט
  • תיעוד הליכי אבטחת האיכות בפרויקט – ריכוז נתונים, איסוף מידע וביצוע ניתוחים סטטיסטיים לפעילויות המבוצעות בפרויקט בהתאם להוראות המיפרטים הרלוונטיים
Scroll to Top